Teknisk isolering beskytter tekniske installationer

Teknisk isolering har et formål af sikkerhedsmæssig karakter. For at afdække og beskytte tekniske installationer kan man sikre mod ophedning og helt undgå chancen for personskade. Det er slemme skader man kan pådrage sig, hvis man er uheldig at ramme varme rør, en kedel eller lignende. Ved at isolere emnet kan man undgå personskade, ved f.eks. at anvende keramisk uld og stenuld og til sidst et afsluttende lag. Det er en effektiv måde at sikre isoleringen på, og det mindsker forbruget af energi og sparer miljøet for unødvendig påvirkning. 

Teknisk isolering er et relevant objekt i en bygning. Isolering anvendes til flere forskellige formål. Isoleringen i bygninger er basalt til termiske formål, men udtrykket gælder også for akustisk isolering, brandisolering og stødisolering. Et isoleringsmateriale vælges oftest grundet flere af disse faktorer, for at være en loyal del af konstruktionen. 

Varmeisolering skal modvirke varmetab 

Varmeisolering er reduktion af varmeoverførsel mellem objekter i termisk kontakt eller indenfor rækkevidde af strålingspåvirkning. Varmeisolering opnås med specielt konstruerede metoder eller processer. Ved effektiv varmeisolering kan der spares en masse likvider ved ikke at have et for højt forbrug af energi. Termisk isolering af tekniske installationer sikrer indholdet mod overophedning samtidig med at rummet som installationen er til stede i ikke modtager for meget af den energi som gennemføres røret. Effektiv varmeisolering sikrer et behageligt indeklima, som medarbejderne i en virksomhed har brug for, for at kunne yde det maksimale på arbejdspladsen. Et rum der ikke er varmeisoleret risikerer en for høj inde temperatur, som kan skade personers koncentration og generelle velvære. 

Varmestrømmen opstår ved kontakt mellem objekter med forskellig temperatur. Varmeisolering består af et område med isat isolering, hvor termisk ledning reduceres eller reflekteres i stedet for at absorbere varmen. 

Et materiales lave varmeledningsevne svarer til en høj isoleringsevne, hvilket er det vi efterspørger ved istandsættelse af tætte og kvalitets rigtige materialer i bygninger. 

Brandisolering af bygninger

Det afhænger udelukkende af hvilket materiale der skal brandisoleres, da nogle materialer kun har egenskaber til at klare lave temperaturer i korte perioder, da det her vil være endnu vigtigere med en god brandisolering, da det er et område, hvor flammerne virkelig kan få fat og udvikle en intens og opadgående varme. Brandisolering er en afgørende måde at sikre bygninger mod brand. Ved konstruktioner af ejendomme er det vigtigt at vælge materialer og konstruktionsdele, som i sig selv forhindrer eller hæmmer brande, men det kræver en ekstra indsats at isolere og brandbeskytte stålkonstruktioner, betonelementer og ikke mindst ventilationsanlæg.