Spar penge med fjernvarme

Er det blevet tid til at skifte din nuværende varmekilde ud med en mere effektiv og prisvenlig måde at opvarme dit hus på? De stigende energipriser er en god anledning til at se nærmere på, om det er nu, du skal investere i en billigere og mere klimavenlig opvarmningsform. Der er tusindvis af kroner at spare, hvis du skifter til fjernvarme, så der er god mening i at skifte nu. Særligt når man ser på, hvilken pris fjernvarme kan fås til i øjeblikket sammenlignet med, hvad det koster at varme huset op med olie eller gas.

Økonomisk og miljøvenligt

Fjernvarme produceres på et kraftvarmeværk og ledes ud til forbrugerne gennem fjernvarmenettet. Det giver en effektiv udnyttelse af ressourcerne til gavn for såvel pengepungen som miljøet. Hvad er prisen på fjernvarme? Den varierer, alt efter hvor du bor og hvordan varmen produceres på det lokale kraftvarmeværk. Ofte bruges klima- og miljøvenlige brændsler som for eksempel biogas, og overskudsvarme fra industrien kan anvendes, når det er muligt. Der bruges dog også ofte naturgas og i nogle tilfælde kul, når det er nødvendigt. Den meget effektive måde, man kan udnytte ressourcerne på, når man bruger teknologi som for eksempel varmepumper og varmevekslere, afspejler sig i både klimaaftrykket og i den pris fjernvarme kan sælges til.

Stordrift giver fordele til forbrugeren

Selv om fjernvarme ofte kommer fra naturgas, sætter en høj gaspris ikke nødvendigvis et lige så voldsomt aftryk på varmeregningen hos kunderne, som den gør hos gaskunderne. Det skyldes, at et energiselskab med tusindvis af kunder kan købe stort ind af blandt andet naturgas. Tilsammen med den mere effektive forbrænding, et moderne kraftvarmeværk kan præstere, giver det i sidste ende en besparelse, der afspejles i den pris fjernvarme ender med at koste ude hos forbrugerne. Så selv om fjernvarmen også påvirkes af råvarepriserne, vil den stadig være billigere for kunden.