Lagerstyring program reducerer manuelle arbejdsprocesser

Lagerstyring program reducerer manuelle arbejdsprocesser, som i længden tager flere arbejdsdage for den enkelte medarbejder.

En ny undersøgelse viser at medarbejderne i de danske virksomheder bruget helt op til en måned, ved at lave manuelt arbejde, som allerede er indtastet én gang. Det er helt utrolig mange ressourcer der går til manuelle arbejdsprocesser, hvis man tæller alle måneder sammen. Lagerstyring program kan dog være med til at afhjælpe dette problem. Og faktisk hjælper lagerstyring program flere forskellige typer afdelinger ude i de danske virksomheder. Hvilke afdelinger der kan nyde godt af lagerstyring program vil vi komme ind på i denne artikel.

Lagerstyring program hjælper disse afdelinger

Et par af de afdelinger som kan spare tid ved hjælp af et lagerstyring program er:

  • Indkøbsteamet
  • Ledelsen
  • Lagermedarbejderne

Med implementering af et lagerstyring program vil de danske virksomheder kunne skabe stor værdi i flere led i deres supply chains.

Sommetider er problemet, at der er implementeret for mange værktøjer, som gør at der skal tastes den samme data ind flere steder. Dette er selvsagt oftest spild af tid for virksomhederne, der mister værdifulde ressourcer på denne måde.

Fejl sker ved manuelle indtastninger

Lagerstyring program samler flere oplysninger, og man behøver ikke indtaste manuelt, for at lagerstyring programmet udregner værdifulde prognoser af sig selv. Ifølge en ny undersøgelse, viser det sig, at især virksomheder, der beskæftiger sig med automatisering og digitalisering. Den digitale værdiskabelse er langt fra så automatisk som man kunne ønske sig. Med lagerstyring program kan man undgå, at virksomhederne, laver dobbeltindtastninger dagligt.

Dette er et ”skræmmende” højt tal, da vi ved fra flere andre undersøgelser, at det er ved manuelle indtastninger, fejlene sker. Derfor bør ledelsen sætte større fokus ind på at implementere systemer og software, som løser dette problem. Og det gør lagerstyring program.

Lagerstyring program frigiver tid hos indkøberne

Lagerstyring program i form af software, fortæller indkøb hvor meget de skal købe ind, hvor til og hvornår. På den måde kan lagerstyring program hjælpe indkøbsteamet med at vide, hvor meget og hvornår, der skal bestilles hjem, baseret på faktiske realtal. Ved at have lagerstyring program implementeret, hjælper softwaren med at beregne data, og giver indkøbsteamet et meget mere præcist tal, som de kan basere deres indkøb på. Dette frigiver en masse tid til indkøberne. Og derudover mindsker det også spild, da det mindsker mængden af varer på varelageret.

Dette scenarie gør sig især gældende i situationer, hvor der er tale om sæsonvarer i virksomheder, der måske, beskæftiger sig med varer med udløb.

Konkrete eksempler på virksomheder hvor dette kan være et problem, kan være i fødevarebranchen.

Her kan for store partier fødevarer ende med at blive dårlige. Eller i tøjbranchen, hvor varerne er baseret på sæsoner. Sommertøj, vintertøj etc. som går ud af mode. Lagerstyring program hjælper her indkøbsteamet, så lageret ikke bugner over med varer ude af sæson.

Ved at lade lagerstyringen blive styret af et lagerstyring program får indkøbsteamet frigivet tid, der før gik på at beregne. Beregne varer mængder og bestillinger, der ikke var lige så præcise som data fra lagerstyring programmet.

Du kan se mere om sagen her.