Eltruck bliver mere og mere populær

Er du eller din virksomhed hoppet med på den grønne bølge? Eller er det noget I gerne vil oppe jer på? Så anskaf jer en eltruck og klar arbejdet uden de skadelige brændstoffer.

Tendensen med at køre på eltruck er stigende, og det er kun noget der vinder mere frem med årene.

Gaffeltrucks er generelt perfekt til håndtering, transport og flytning af last og paller. Gaffeltrucken har en kontravægt indbygget og udligner på den måde vægten af lasten foran på trucken på med vægten bag på trucken-. Det giver føreren en høj stabilitet og god førersikkerhed. Danske protruck forhandler en række elektriske gaffeltruck – eltruck – som fås i forskellige størrelser, batterikapacitet og med løftekapacitet på flere tons. Fordi en eltruck er eldrevet er de specielt gode til indendørs brug, fordi de ikke forurener indeklimaet.

Især de seneste år er flere virksomheder begyndt at tænke grønt, og lægge strategier for grøn omstilling. Og netop grøn omstilling i kørslen kan indfris med en eltruck. Der er altså sket et skift i erhvervelsen af trucks, fra før primært at være motordrevne til nu være elektrisk drevne. Man fravælger altså i højere grad de benzin- gas- og dieseldrevne. I dag er det primært eltruck der sælges, og salget har været støt stigende. Derfor er det også en tendens at eltruck bliver prioriteret af producenterne, og dermed bliver endnu bedre i fremtiden.

Indfri grøn strategi med eltrucks

En af de store grunde er selvfølgelig den øgede miljøbevidsthed, der findes ude i virksomhederne, men også ofte krav og ønskemål fra vores kunder omkring udslip og forurening, når der indgås nye handler og kontrakter med kunderne.
Siden slutningen af 90’erne har man fra EU’s side også forsøgt at begrænse udslippet fra forbrændingsmotorer, dette er sket i etaper, og allerede fra 1. januar 2019 er der kommet yderligere EU-krav om lavere udslip.


Kvaliteten er ligeværdig

I dag bliver eltruck primært produceret til at være et godt og grønt alternativ til gaffeltruck der er gas- benzin eller dieseldrevne. De motordrevne gaffeltrucks har ofte stor fokus på komfort i førerhuset, da de ofte kører på meget ujævne pladser og flader, og føreren skal selvfølgelig ikke sidde og hoppe rundt eller komme til skade under kørslen. Da den gode komfort samt sikkerhed er meget vigtigt for alle truck førere, er det også noget der bliver prioriteret i eltruck. Eltruck giver altså også god sikkerhed og komfort under kørsel. Da eltruck ikke er helt lige så stor som de større gaffeltruck, og fordi den er særlig velegnet til indendørs kørsel, kører den ofte på jævne og plan flader. Det betyder også at føreren i en eltruck som regel sidder jævnt og godt. Kilde