Autoriseret Elektriker om hvordan du bør håndtere el-affald

Opfordringen er både klar og direkte: Smid aldrig dit el-affald ud i din skraldepose! Når det kommer til elektrisk affald, er danskere generelt gode til håndtering af affald. Vi genbruger mere end mange andre lande. På trods af dette er der stadigvæk ting vi alle kan gøre. Hver uge bliver farligt affald – herunder el-affald – smidt bland husholdningsaffaldet.

El-affald er noget, der kan indeholde mange giftstoffer. At smide dette ud sammen med husholdningsaffaldet skader både miljøet og klimaet. Derfor skal alt el-affald også genanvendes ved at aflevere det på en genbrugsstation.

Hvad er elektrisk affald?

Hvad er så elektrisk affald? Forenklet kan man sige, at alt, alt der har en ledning eller dreves med batterier, er elektrisk affald. Her kan man også sige, at nogle produkter har indbyggede batterier og disse skal så genbruges på samme måde og efterlades på genbrugsstationen. Som et elektriker firma eller anden virksomhed hvor der er meget el-affald i omløb, bør du smide alt el-affald ud på en genbrug station.

Større omgange el-affald

Ved større maskiner og elektronik f.eks. køleskabe, frysere og andre hårde hvidevarer – afleveres også på genbrug stationen. Hvis du er erhverv, så koster det penge af aflevere el-affald, hvis du er en privat person, så koster det ikke noget.

Kan jeg blive straffet for forkert affaldssortering?

Enhver dansker er forpligtet til at sortere affald, og at forskellige materialer skal adskilles fra hinanden. El skal smides separat, mad og husholdningsaffald skal holdes adskilt, metal og glas i forskellige kar og så videre. Det betyder, at vi bidrager til et bedre miljø, og at vi herigennem også skaber en bedre fremtid for kommende generationer.

Hvis du smider el-affald i dit husholdningsaffald, begår du for eksempel ikke en forbrydelse – men du gør noget moralsk forkasteligt. I Danmark idømmes det kun bøder i forbindelse med større miljø skader eller ved forkert kemikaliehåndtering.

Autoriseret Elektriker passer godt på vores klode og vi håndterer altid el-affald korrekt, dvs. vi sorterer det der skal sorteres osv. Så hvis du ønsker at hyre et elektrikerfirma som passer godt på miljøet, så kan du læse mere på vores hjemmeside her: https://www.autoriseret-elektriker.dk/elektriker-amager/